Naučná stezka

Trasa naučné stezky začíná na vrchu stolové hory Děčínský Sněžník u rozhledny. Celou stolovou horu lze obejít po stezkách s výhledy na všechny světové strany.

Dále naučná stezka pokračuje přes obce zaměřené především na rekreaci: Sněžník, Ostrov, Rájec, osadu Nový Dvůr, Petrovic a Krásného Lesa. V této části probíhá trasa lesnatým územím s pískovcovými městy ležící v CHKO Labské pískovce.

Vysoká přírodní hodnota je patrná i z toho, že v sousedství se nachází PR Rájecké rašeliniště a protíná i PR Niva Olšového potoka. V obci Petrovice přechází trasa naučné stezky a cyklostezky do Přírodního parku Východní Krušné hory.

Krajinný ráz se mění, vzrostla plocha bezlesí využívaného jako extenzivní horské pastviny. Z přírodních zajímavostí této části je nejvýznamnější PR Špičák. Délka naučné stezky je přibližně 20km.